Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

samotnynawigator
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viapersona-non-grata persona-non-grata

February 24 2017

samotnynawigator
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viazoou zoou

February 16 2017

samotnynawigator
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

July 04 2015

samotnynawigator
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk

July 03 2015

samotnynawigator
Zawsze obawiałem się, że w jakiś sposób jestem pusty i że właściwie to nie ma jakiejś poważnej przyczyny, dla której miałbym istnieć. A teraz, wobec wszystkich faktów, upewniłem się całkowicie co do mojej indywidualnej nicości.
— Louis-Ferdinand Celine, "Podróż do kresu nocy"
Reposted fromelloko elloko vialifeless lifeless
samotnynawigator
Wielu ludzi tak bardzo przywykło do przebywania tylko ze sobą, że zupełnie nie porównują się z innymi, lecz pędzą swój monologowy żywot w spokojnym, radosnym nastroju, na dobrych rozmowach ze sobą, nawet na śmiechach. Jeśli się jednak zmusi ich do porównania z innymi, skłaniają się wtedy do markotliwego niedoceniania samych siebie: do tego stopnia, iż trzeba ich zmuszać, żeby znowu nauczyli się dobrego, słusznego mniemania o sobie od innych: i jeszcze od tej nabytej opinii będą chcieli zawsze coś odciągnąć i wytargować. – Zatem należy pewnym ludziom użyczyć ich samotności i nie być tak głupim, jak to się często zdarza, żeby ich z tego powodu żałować.
— Friedrich Nietzsche
samotnynawigator
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
samotnynawigator

Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.

— — Fiodor Dostojewski

July 01 2015

samotnynawigator

June 23 2015

samotnynawigator
Głównym problemem osób cierpiących na borderline jest to, że nie wiedzą, kim są. Prezentują różne obrazy siebie. Raz zachowują się kompetentnie, myślimy: „o! to ktoś kto umie to i to!”. Ale innym razem ten ktoś, tego samego nie umie. Jego kompetencje zależą od nastroju, od kontekstu, są ulotne, łatwo się gubią...
— Borderline, czyli osobowość z pogranicza
samotnynawigator
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
samotnynawigator
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viacolorfulvillain colorfulvillain
samotnynawigator
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka vialifeless lifeless
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit vialifeless lifeless
samotnynawigator
Przywiązanie jest złe. Przywiązanie prowadzi do cierpienia.
— "Dziesięć płytkich oddechów" - K.A. Tucker

June 16 2015

samotnynawigator
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vianeartoyou neartoyou
samotnynawigator
 Im solenniej sobie przysięgał, że będzie działał, tym wyraźniej czuł rosnącą słabość.
— ,Johannes V. Jensen "Upadek króla"
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe vialifeless lifeless
samotnynawigator
Dla takich odmieńców jak ja - to życie to droga przez mękę.
— B.O.K - Jurodiwy
Reposted fromdeviate deviate viasamozatrucie samozatrucie

June 13 2015

samotnynawigator
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin
samotnynawigator
2385 72b4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl